Contact

Stichting Historische Reddingboten

De NĂ´ling 1, 8713 LN Hindeloopen. Telefoon: 0514-523090 Fax: 0514-523135

Volg ons!

Onze sponsor

RSS Feeds

feed Abonneer u zich gratis op onze RSS nieuws en ontvang het laatste nieuws in uw nieuwslezer.
Home » Mooie reddingen

Misschien is het wel mooi om ook acties van andere oud reddingboten te beschrijven en op deze manier levendig te houden.  Vooral wat acties van historische reddingboten die door restauraties weer wat onder de aandacht worden gebracht. Op het internet gaat veel over de schepen, maar ze waren er om reddingen mee uit te voeren.

Eerste acties. Op 31 augustus 1975, schoot een jacht die gestrand was op de Workumerwaard vuurpijlen af. Dit telefoontje kwam binnen bij motordrijver Siep Amsterdam. Om 17.30 met de volgvlet op sleeptouw vertrokken, verbinding gemaakt en Duits jacht, genaamd "Hein" vlotgetrokken. Er waren 4 personen aanboord. Ook bleek ten westen van Gaast ook nog een tjalk vast te zitten. Dit was "Het wakend oog" Deze was van Enkhuizen onderweg naar Makkum. Ook deze werd vlot gebracht en er waren 12 personen aanboord. De bemanning van de Knokkels was Ids Valk, J. Valk, S. Amsterdam. A. Meines en G. Vos.

Lichtkogels.Op 18 november om 11.50 werden er lichtkogels gezien boven het IJsselmeer. De reddingboot Spaanderbank van Enkhuizen was al uitgevaren en de Knokkels ging ook. Men kon via de marifoon geen contact met de Spaanderbank krijgen en ook niet met Scheveningen Radio. De lichtkogels verschenen steeds op een andere plaats boven het IJsselmeer. Uiteindelijk is de Knokkels naar de Afsluitdijk, het Monument gevaren en daar hoorde de bemanning dat er een militaire oefening gaande was. Geen geredden dus en na ruim 4 uren weer in de haiven(haven).

Overlijden aan boord. Op 24 januari 1976, zag Auke Meines (een van de opstappers) dat westelijk van de vaargeul een jacht vast zat. Het was "stil"weer en dan ging de broer van Auke, die Reinier heette ook wel eens mee om foto's te maken. Bij het Duitse jacht "Cosy"aangekomen zakte Reinier Meines in elkaar.  Direct naar de haven gevaren waar de arts het overlijden kon constateren. Weer uitgevaren en het jacht vlotgetrokken en naar Hindeloopen gebracht.

Vergeefse reis. Op 2 mei van 1976 liet een sluiswachter van Kornwerderzand weten dat bij Gaast een jacht in de moeilijkheden verkeerde. In die tijd kwamen de meldingen per telefoon bij de schipper binnen. Het kon van Scheveningen Radio zijn of politie, maar in dit geval van de sluis Kornwerderzand. Men nam altijd de volgvlet mee. Deze reis werd geen jacht in moeilijkheden gevonden en achteraf bleek dat het schip uit zich zelf was vlot gekomen. In die tijd voer men ook vaak uit omdat er lichtkogels waren gezien. maar weinig schepen hadden toen een marifoon aan boord. Er voeren toen ook veel van die stalen huur-zeiljachten, zonder kompas of goede kaarten. Het valt toch op dat het vaak Duitse bemanningen waren.

Schade:. Terug komend van Workum waar een jacht was losgetrokken, kwam de Knokkels weer bij haar ligplaats. Bij het aanmeren stond de schipper meestal in de bovenstuurstand en dan moet beneden een handel worden omgezet om boven het gas en keerkoppeling te kunnen bedienen. Zo gaat dan anno 2013 nog steeds. Toen was het 30 mei 1976 en de Knokkels naderde de box die dwars op de steiger stond. De schipper boven merkte dat hij de keerkoppeling niet kon bedienen met als gevolg dat het schip met te veel vaart de box inliep en schade aan de steiger maakte. Was die handel nou wel of niet omgezet? Het strandingsrapport geeft hier geen uitsluitsel over.

Verhaal van geredden.  Op Terschelling kwam in 2010 een familie bij ons (Marten en Gerda) aanboord en zij vertelden het volgende verhaal. In juni 1982, kwamen wij met het zeiljacht " Jopie Slim" van de Wadden en gingen na de sluis van Kornwerderzand op Hindeloopen aan en volgden daarbij de staken van rws. Bij  Gaast komen we toch vast te zitten. Wind WNW,kracht 5. Het anker uitgebracht maar jacht ligt dwars zee's, waardoor er water in en over de kuip kwam. We hadden geen marifoon en alle vuurpijlen die aanboord hadden, hebben we afgestoken. Geen reactie en vervolgens 3 uren op de scheepstoeter geblazen. Probleem was dat mijn  echtgenote  zwanger was en het schip stootte als een wilde op de harde zandgrond. Er kwam een Duits jacht in de buurt die waarschijnlijk hulp wilde bieden maar dat jacht raakte zelf ook aan de grond. Gelukkig verscheen de Knokkels die bovenwinds ten anker ging en de volgvlet naderde Jopie Slim. Auke Meines was een van de opvarende van de volgvlet.Inmiddels was ons roer afgebroken.Met behulp van de verhaalkop op de beting van de Knokkels werd ons schip vlot getrokken en even later dat Duitse jacht ook nog. Op dat jacht had ook nog iemand zijn hand gebroken. De Knokkels nam ons beiden op sleep en later moest er nog een jacht worden opgepikt en wij werden voor de haven losgegooid en moesten op het fokje de haven in. Er was veel bekijks op de haven en mijn vader heeft ons uit Hindeloopen opgehaald. De stranding en mogelijk de daarmee gepaard gaande stress heeft wel tot een miskraam geleid.

Om 18.15 uur van de 15 de juni 1976, werd de schipper van de Knokkels (Ids Valk) gebeld vanuit Gaast. Een platbodem op het strand daar in moeilijkheden. De Knokkels vaart uit en neemt de volgvlet mee. Daar aangekomen bleken er 2 schepen ver op het strand te zitten. De tjalk Vrouwe Louisa en een Duits jacht Fannie genaamd. De Knokkels werd voor anker gebracht en de volgvlet ging eerst naar het zeiljacht maar niemand meer aanboord.Het bleek dat mensen van het zeiljacht zich op de tjalk bevonden en de Fannie werd losgetrokken. het was de bedoeling het zeiljacht voor anker te leggen maar het anker hield niet. Auke Meines was aanboord van de Fannie en riep dat hij zich er wel mee zou redden en zeilde of het fokje naar Hylpen. Er was 300 meter draad nodig om verbinding met de tjalk te maken. De vrouwen en een kind werd eerst door de volgvlet naar de Knokkels gebracht. Inmiddels werd het donker en de wind haalde aan. Na een half uur trekken kwam de Vrouwe Louise los. Toen men om 23 uur in de haven kwam lag het zeiljacht daar al en Auke was al thuis. De actie leverde 12 geredden op.

Vliegtuig. 17 jan. 1977.
Op verzoek van hoofdkantoor uitgevaren om te zoeken naar een piloot, die 2 mijl zuid van Breezanddijk gesprongen was.Later kreeg de Knokkels het bericht door dat een helikopter de piloot had opgepikt. Uit de strandingsrapporten blijkt dat er regelmatig moeilijkheden met de verbinden waren via Scheveningen Radio.

Donderkop niet blij. Komende van Monnikendam was het jacht met de naam Donderkop vastgelopen bij Gaast. Dit was op 16 juli 1977.De Knokkels trok ook dit jacht weer naar dieper water. Vanuit het hoofdkantoor was er altijd correspondentie met de verzekering van het jacht en ook de schipper kreeg een briefje waar hij niet op reageerde. Dan maar gebeld en de eigenaar liet weten dat hij boos was. De Knokkels had veel te hard getrokken en daar door was water in de machinekamer gekomen.Niet iedere geredde is dankbaar.